null

Salter MiBody - servicevoorwaarden voor mobiele app

 

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR

DOOR HIERONDER EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN WAARAAN U BENT GEBONDEN. Zodra u deze voorwaarden accepteert, gaat u een overeenkomst met ons aan.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN dient u geen account in te stellen en de App niet te gebruiken.

 

Wie we zijn en wat deze overeenkomst betekent

Wij, Ultimate Products UK Limited, met bedrijfsnummer 03357718 te Manor Mill Victoria Street, Chadderton, Oldham, OL9 0DD, Verenigd Koninkrijk, vallen onder Ultimate Products PLC en geven u een gebruikslicentie voor: 

 • de mobiele toepassingssoftware Salter MiBody v3.11.6, de gegevens die bij de software worden meegeleverd, (App) en eventuele updates of aanvullingen daarop;
 • de gerelateerde online documentatie inclusief veelgestelde vragen en video-gebruikershandleidingen (de Documentatie); en
 • de service waarmee u via de App verbinding maakt en de content die we via deze App aan u leveren (Services), 

zoals toegestaan in deze servicevoorwaarden (Voorwaarden). 

U vindt alles wat u moet weten over ons en onze producten, onze App en onze Services op onze website: https://salter.com/.

 

Deze Voorwaarden zijn mogelijk gewijzigd sinds u ze voor het laatst hebt bekeken 

Deze Voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 07-10-2022. Elke keer dat u onze App en de Services wilt gebruiken, dient u deze Voorwaarden (in de App of op https://salter.com/) te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment gelden.

 

Uw privacy 

We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u een account maakt, een product koppelt en onze App gebruikt. Waar nodig vragen we via de App om uw toestemming op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen. 

Krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn we verplicht bepaalde informatie aan u te verstrekken, waaronder wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonlijke gegevens verwerken, uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u deze kunt uitoefenen. Deze informatie wordt verstrekt op https://salter.com/salter-mibody-app-privacy-notice/ het is belangrijk dat u die informatie leest.

 

De voorwaarden van de appstore zijn ook van toepassing 

De manieren waarop u de App en Documentatie kunt gebruiken, kunnen ook worden bepaald door de regels en het beleid in de appstore waar u onze App downloadt. Die (beleids)regels zijn van toepassing in plaats van deze Voorwaarden als er verschillen tussen de twee bestaan.

 

Vereisten voor het besturingssysteem 

Voor deze App is ofwel een Android-apparaat nodig dat Android 4.3 of hoger ondersteunt of een Apple-apparaat dat iOS 8,0 of hoger ondersteunt.

 

Ondersteuning voor de App en hoe u problemen kunt melden 

Ondersteuning. Als u meer wilt weten over de App of de Services of als u problemen tijdens het gebruik ervan ervaart, kunt u onze ondersteuningsbronnen bekijken op https://salter.com/contact-us/.

 

Contact met ons opnemen (ook bij klachten). Als u denkt dat de App, Documentatie of de Services defect of verkeerd beschreven is of zijn of als u om een andere reden contact met ons wilt opnemen, stuurt u een e-mail naar ons klantenserviceteam op support@salterhousewares.co.uk.

 

Hoe we met u communiceren. Als we contact met u moeten opnemen, doen we dit per e-mail met de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt in uw accountgegevens.

 

Hoe u de App mag gebruiken, inclusief het aantal apparaten waarop u deze mag gebruiken 

Onze App is gratis beschikbaar gesteld. U gebruikt de App op eigen risico (raadpleeg echter 'Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade' hieronder voor meer informatie).

 

In ruil voor uw instemming met het naleven van deze Voorwaarden kunt u: 

 • uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden een kopie van de App naar compatibele apparaten downloaden of streamen en de App en de services bekijken, gebruiken en weergeven op dergelijke apparaten. Bovendien mag u de App en de Services delen in overeenstemming met de regels die zijn ingesteld door de appstore waar u deze App downloadt;
 • eventuele Documentatie gebruiken ter ondersteuning van uw toegestane gebruik van de App en de Services;
 • maximaal één (1) kopie van de App en de Documentatie maken voor back-updoeleinden, mits u voldoet aan de onderstaande 'Licentiebeperkingen'; en
 • eventuele gratis aanvullende softwarecodes of updates van de App ontvangen of gebruiken waarin 'patches' en correcties van fouten zijn opgenomen die wij u mogelijk verstrekken.

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw weegschaal en/of bloeddrukmeter wordt of worden onderhouden in overeenstemming met de instructies die bij de aankoop ervan zijn meegeleverd. Neem contact met ons op als u vragen hebt over de App, Services, Documentatie of over andere producten van Salter: https://salter.com/contact-us/.

 

Raadpleeg eerst een medisch professional voordat u uw dieet of sportroutine verandert. Deze App en de Services zijn geen medisch advies en u dient hier niet op te vertrouwenU mag de App en/of Services niet gebruiken om op enige wijze zelf een diagnose te stellen of om gezondheidsproblemen die u (al dan niet) hebt, te monitoren. We bieden geen garanties met betrekking tot de informatie die wordt verstrekt in de App, de Documentatie en/of de Services, inclusief (maar niet beperkt tot) de garantie dat de informatie foutloos en/of accuraat is.

 

U moet 13 jaar of ouder zijn om deze Voorwaarden te accepteren en de App te downloaden en te gebruiken 

Als u jonger bent dan 13 jaar, moet u toestemming van een ouder of voogd krijgen voordat u de App gebruikt.

 

De App is online beschikbaar, maar u dient deze alleen te openen als uw gebruik van de App geen wet- of regelgeving op uw locatie schendt 

De App is gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Wij verklaren niet dat de in of via onze App beschikbare content geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties. Door de App en alle verwante content en de Services te blijven openen, te bekijken of ervan gebruik te blijven maken, garandeert en verklaart u tegenover ons bij dezen dat u zich bevindt in een gebied waar de wet u niet verbiedt om de App te openen. Als u zich om welke reden dan ook bevindt in een gebied waar de wet het openen van de App verbiedt, moet u het gebruik van deze App en alle verwante content en services onmiddellijk staken. 

U mag deze App niet gebruiken of openen als u zich in de Verenigde Staten van Amerika bevindt. Stop onmiddellijk met het gebruik van deze App op uw apparaat als u zich in de Verenigde Staten bevindt.

 

U mag de App niet aan iemand anders overdragen 

We geven het recht om de App en de Services te gebruiken aan u persoonlijk, zoals hierboven beschreven in 'Hoe u de App mag gebruiken'. Hoewel u mogelijk rechten tot delen hebt zoals hierboven beschreven, mag u de App of de Services niet anderszins aan iemand anders overdragen, of u dit nu voor geld, voor iets anders of gratis doet. Als u een apparaat waarop de App is geïnstalleerd verkoopt of op een andere wijze wegdoet, moet u eerst de App van het apparaat verwijderen.

 

Wijzigingen in deze Voorwaarden 

We wijzigen deze Voorwaarden van tijd tot tijd. Mogelijk moeten we deze Voorwaarden wijzigen vanwege gewijzigde wetgeving of best practices, of om extra functies die we introduceren erin op te nemen. 

We stellen u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte van een eventuele wijziging door u een e-mail te sturen met details over de wijziging of door u op de hoogte te stellen van een wijziging wanneer u de volgende keer de App start. 

U moet op een pop-upvenster of bericht klikken om de wijzigingen te accepteren wanneer u de App de volgende keer opent. Als u de gemelde wijzigingen niet accepteert, mag u de App en de Services niet blijven gebruiken.

 

Update van de App en wijzigingen in de Services 

Wij garanderen niet dat onze App, of de content ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken is. We kunnen de beschikbaarheid van onze App geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We proberen u binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van een eventuele opschorting of intrekking. 

Van tijd tot tijd kunnen we de App automatisch bijwerken en de Documentatie en/of Services wijzigen om de prestaties te verbeteren, de functionaliteit te verbeteren, wijzigingen in het besturingssysteem te verwerken of beveiligingsproblemen aan te pakken. We kunnen de App, Documentatie en/of Services geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen naar ons eigen inzicht en we proberen u hiervan van tevoren en binnen redelijke termijn in kennis te stellen, maar dat is wellicht niet altijd mogelijk. In plaats daarvan kunnen we u vragen om de App bij te werken. 

Als u ervoor kiest dergelijke updates niet te installeren of als u zich afmeldt voor automatische updates kunt u de App, Documentatie en de Services mogelijk niet blijven gebruiken. 

We ondernemen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de App met de huidige of vorige versie van het besturingssysteem werkt (omdat deze van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt), maar we geven geen garanties.

 

Als iemand anders eigenaar is van de gebruikte telefoon of het gebruikte apparaat 

Als u de App downloadt naar een telefoon of een ander apparaat dat niet van u is, hebt u hiervoor de toestemming van de eigenaar nodig. U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze Voorwaarden, ongeacht of u de telefoon of het andere apparaat bezit.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere websites die u bezoekt via een link 

De App, Documentatie of eventuele Service kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites die niet door ons worden verzorgd. Dergelijke onafhankelijke sites vallen niet onder onze zeggenschap, we zijn er niet verantwoordelijk voor en we hebben de content of het privacybeleid ervan (indien van toepassing) niet gecontroleerd of goedgekeurd. 

U moet zelfstandig beoordelen of u dergelijke onafhankelijke sites wilt gebruiken, waaronder of u producten of diensten wilt kopen die door deze sites worden aangeboden.

 

U moet uw accountgegevens veilig bewaren 

Voordat u toegang tot de App krijgt, moet u mogelijk een account maken en registreren en moet u de in een formulier gevraagde informatie invullen. De door u verstrekte informatie moet volledig, nauwkeurig, up-to-date en niet misleidend zijn. We vertrouwen mogelijk op alle informatie die door u wordt verstrekt, dus het is belangrijk dat u aan deze eis voldoet. U moet ons onmiddellijk informeren over eventuele wijzigingen in de informatie die u aan ons hebt verstrekt. U kunt dit doen door uw gegevens in de App te wijzigen via instellingen. 

Als u kiest voor of wordt voorzien van een identificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken. 

We hebben het recht om op elk moment de door u gekozen of door ons toegewezen identificatiecode, accountnaam, e-mailadres en/of wachtwoord te deactiveren, als u naar ons redelijk oordeel niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden hebt voldaan. 

Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw identificatiecode, accountgegevens en/of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk hiervan in kennis stellen via https://salter.com/contact-us/

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als u uw accountgegevens aan iemand anders bekendmaakt.

 

Licentiebeperkingen 

U gaat ermee akkoord met de volgende zaken: 

 • behalve in het kader van het toegestaan delen (zie 'Hoe u de App mag gebruiken' hierboven) mag u de App of de Services op generlei wijze, geheel of gedeeltelijk, aan enige persoon verhuren, leasen, in sublicentie geven, uitlenen, verstrekken of beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons;
 • u mag de App, de Documentatie of Services niet kopiëren, behalve als onderdeel van het normale gebruik van de App of als dit nodig is voor het maken van back-ups of voor de operationele beveiliging;
 • u mag de App, de Documentatie of Services niet geheel of gedeeltelijk vertalen, samenvoegen, aanpassen, veranderen, wijzigen of varianten daarvan maken en u mag evenmin toestaan dat de App of de Services of enig deel daarvan worden gecombineerd met, of worden opgenomen in, andere programma's, behalve indien nodig om de App, de Documentatie en de Services op apparaten te gebruiken zoals toegestaan in deze Voorwaarden;
 • u mag de App, de Documentatie of Services niet geheel of gedeeltelijk demonteren, decompileren, reverse-engineeren, afgeleide werken op basis ervan creëren of pogingen tot zulke zaken doen, behalve voor zover (op grond van artikel 50B en 296A van de Britse Auteurswet (Copyright, Designs and Patents Act 1988)) dergelijke acties niet kunnen worden verboden omdat deze noodzakelijk zijn om de App te decompileren om de informatie te verkrijgen die noodzakelijk is om vervolgens een onafhankelijk programma te creëren dat met de App of met een ander programma kan worden gebruikt (Toegestane doelstelling), en op voorwaarde dat de informatie die u tijdens dergelijke activiteiten hebt verkregen:
  • niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming wordt bekendgemaakt aan of gecommuniceerd met derden aan wie deze informatie niet noodzakelijkerwijs bekendgemaakt of gecommuniceerd hoeft te worden om de Toegestane doelstelling te bereiken;
  • niet wordt gebruikt om software te maken waarvan de verschijningsvorm wezenlijk vergelijkbaar is met de App;
  • wordt beveiligd; en
  • alleen wordt gebruikt voor de Toegestane doelstelling; en
 • aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake technologiebescherming of export voldoet die van toepassing zijn op de technologie die wordt gebruikt of ondersteund door de App, de Documentatie of een Service. 

 

Geen tekst- of datamining, of web scraping 

U mag geen tekst- of datamining of web scraping uitvoeren, faciliteren, autoriseren of toestaan met betrekking tot onze App of alle Services die worden geleverd via of met betrekking tot onze App. Dit omvat het gebruiken (of het toestaan, autoriseren of proberen te gebruiken) van:

 

 • elke 'robot', 'bot', 'spider', 'scraper' of elk ander geautomatiseerd apparaat, programma, algoritme, proces of elke andere geautomatiseerde tool, code of methodologie om enig deel van de App of eventuele gegevens, content, informatie of hiermee geopende Services te openen, verkrijgen, kopiëren, controleren of opnieuw te publiceren; en
 • elke geautomatiseerde analytische techniek die is gericht op het analyseren van tekst en gegevens in digitale vorm om informatie te genereren die onder meer maar niet uitsluitend patronen, trends en correlaties omvat.

 

De bepalingen in dit lid moeten worden behandeld als een uitdrukkelijk voorbehoud van onze rechten in dit opzicht, ook in de zin van artikel 4, lid 3, van de Richtlijn inzake auteursrechten ((EU) 2019/790). 

Dit lid is niet van toepassing voor zover (maar alleen in de mate dat) we niet in staat zijn om tekst- of datamining-activiteiten of web scraping-activiteiten contractueel uit te sluiten of te beperken krachtens de wetgeving die op ons van toepassing is.

 

Beperkingen van aanvaardbaar gebruik 

U moet: 

 • onze App, de Documentatie en de Service gebruiken in overeenstemming met ons 'Beleid voor aanvaardbaar gebruik' (zie hieronder);
 • de App, de Documentatie of enige service niet gebruiken op enige onwettige manier, voor enig onrechtmatig doeleinde of op enigerlei wijze die in strijd is met deze Voorwaarden, of om frauduleus of kwaadwillig te handelen, bijvoorbeeld door de App, een Service of een besturingssysteem te hacken of daarin kwaadaardige code, zoals virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of schadelijke gegevens te plaatsen;
 • niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze App, de server waarop onze App is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met onze App. U mag onze App niet aanvallen via een denial-of-serviceaanval of een gecoördineerde denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling schendt, zou u een strafbaar feit plegen op grond van de Britse Wet op computermisbruik (Computer Misuse Act 1990). We melden een dergelijke schending bij de desbetreffende wetshandhavingsinstanties en we werken met deze autoriteiten samen door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending eindigt uw recht om onze App, de Documentatie en de Service te gebruiken onmiddellijk;
 • geen inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden met betrekking tot uw gebruik van de App, de Documentatie of een Service, waaronder door het indienen van enig materiaal (voor zover dergelijk gebruik niet door deze Voorwaarden in licentie wordt gegeven);
 • geen materiaal verzenden dat lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend is in verband met uw gebruik van de App, de Documentatie of een Service;
 • de App, de Documentatie of een Service niet gebruiken op een manier die onze systemen of beveiliging kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen of in gevaar brengen of andere gebruikers kan storen; en
 • geen informatie of gegevens van een Service of onze systemen verzamelen of vergaren, noch proberen transmissies naar of van de servers waarop een Service wordt uitgevoerd, te ontcijferen.

 

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze App op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en andere toepasselijke algemene voorwaarden en dat zij deze naleven. 

We zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u moet ze niet invoeren. We garanderen niet dat onze App veilig is of vrij van bugs of virussen. 

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en uw apparaat voor toegang tot onze App. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken. 

We kunnen (maar zijn hiertoe niet verplicht) uw activiteiten in de App monitoren (of hierover meldingen ontvangen) om redenen waaronder, maar niet beperkt tot, het oplossen van bugs, voor analyses en updates. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen (raadpleeg 'Contact met ons opnemen (ook bij klachten)' hierboven).

 

Regels voor het linken naar ons, de App en onze Website 

U mag een koppeling maken naar onze website https://salter.com/ waar u meer informatie over de App en de Services vindt, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier waarbij u onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. 

U mag geen koppeling tot stand brengen op een manier die een vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert als dat niet het geval is. 

Onze App mag niet in een andere website worden opgenomen, noch mag u een koppeling maken naar een ander deel van de App dan de startpagina. 

We behouden ons het recht voor om de toestemming tot linken zonder kennisgeving in te trekken. 

De website waarop u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de 'Contentnormen' zoals hieronder beschreven. 

Als u een koppeling wilt maken naar of gebruik wilt maken van content in de App anders dan hierboven beschreven, neem dan contact met ons op (raadpleeg 'Contact met ons opnemen (ook bij klachten)' hierboven).

 

Content uploaden naar onze App 

Iedere keer dat u gebruikmaakt van een functie waarmee u content naar onze App kunt uploaden of contact kunt opnemen met andere gebruikers van onze App, moet u voldoen aan de Contentnormen zoals hieronder uiteengezet in ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik. Lees ook de definitie van 'Bijdrage' in het 'Beleid voor aanvaardbaar gebruik' (hieronder). 

U garandeert dat een dergelijke Bijdrage voldoet aan deze normen, en u bent jegens ons aansprakelijk en vergoedt aan ons het volledige bedrag in Britse pond (£) aan verliezen of schade die we kunnen lijden als gevolg van een schending van deze garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor alle verliezen of schade die we lijden als gevolg van uw schending van deze garantie. 

Als uw bijdrage aan de App foto's van mensen bevat, moet u ervoor zorgen dat u hen ervan op de hoogte stelt dat u van plan bent het fotomateriaal in de App te gebruiken en hun toestemming verkrijgen. We kunnen u om bewijs van een dergelijke toestemming vragen en behouden ons het recht voor om uw Bijdrage (geheel of gedeeltelijk) te verwijderen als u geen toestemming kunt aantonen of als we twijfels hebben over de juistheid ervan. 

Alle content die u uploadt naar onze App wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als bedrijfseigendom. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw content, maar u bent verplicht ons een licentie te verlenen voor het gebruiken, opslaan, kopiëren en/of verwijderen van die content en om deze te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden in overeenstemming met de licentie die u ons verleent zoals beschreven in 'Rechten die u ons verleent om door u geüpload materiaal te gebruiken' (hieronder). 

We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat content die u op onze App hebt geplaatst of naar onze App hebt geüpload een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy. 

We hebben het recht om alle berichten die u in onze App plaatst te verwijderen als uw Bijdrage, content of bericht naar onze mening niet voldoet aan de Contentnormen zoals uiteengezet in ons 'Beleid voor aanvaardbaar gebruik' (zie hieronder). We kunnen ook alle content of gegevens verwijderen die u naar de App hebt geüpload als u ons vraagt deze te verwijderen. 

U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en het maken van back-ups van uw content.

 

Rechten die u ons verleent om door u geüpload materiaal te gebruiken 

Wanneer u content naar onze App uploadt of in de App plaatst, verleent u ons de volgende gebruiksrechten voor die content: 

 • een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, in sublicentie te geven, overdraagbare licentie, vrij van royalty's, om deze door de gebruiker gemaakte content te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, te distribueren, te bewerken, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren in verband met de Services en de App en op verschillende media, waaronder om de App of de Services voor altijd te promoten zonder uw naam te vermelden; en
 • een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie, vrij van royalty's, voor andere gebruikers of onze licentienemers om de content te gebruiken in overeenstemming met de functionaliteit van de App. Deze licentie verloopt wanneer de gebruiker de content uit de App verwijdert.

 

U doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle morele rechten op de in de App geplaatste content waarop u of een ander individu nu of in de toekomst recht heeft op grond van Hoofdstuk IV van Deel I van de Britse Auteurswet (Copyright Designs and Patents Act 1988), zoals van tijd tot tijd gewijzigd of iedere soortgelijke bepaling die van tijd tot tijd waar ook ter wereld van kracht is. Deze afstandsverklaringen komen ten goede aan Ultimate Products UK Limited en onze licentienemers, sublicentienemers, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers wat betreft de content die u in de App plaatst. 

U hebt geen recht op een vergoeding voor het verlenen van de licenties (de rechten) aan ons en aan onze gebruikers en licentienemers. Als u de aan ons verleende licentie wilt beëindigen, neem dan contact met ons op (raadpleeg 'Contact met ons opnemen (ook bij klachten)' hierboven). 

Voor alle duidelijkheid: als we uw content gebruiken op enigerlei manier die uw content omvat, bijvoorbeeld in de App of op een van onze andere websites, zoals toegestaan door de aan ons verleende licentie, 

 • blijft u de eigenaar van uw content; en
 • bezitten wij of onze licentiegevers (indien van toepassing) alle andere rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, op de creatie.

 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten in de App, de Documentatie en de Services overal ter wereld zijn van ons (of van onze licentiegevers) en de rechten in de App, de Documentatie en de Services worden aan u in licentie gegeven (en niet aan u verkocht). Deze werken worden over de hele wereld beschermd door auteursrechtwetgeving en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. 

U hebt geen intellectuele eigendomsrechten in of op de App, de Documentatie of de Services anders dan het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. 

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van alle pagina's uit onze App of de Documentatie voor persoonlijk gebruik. U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken. 

Onze hoedanigheid (en die van iedereen die aantoonbaar heeft bijgedragen) als de auteur van content in onze App en de Documentatie moet altijd worden erkend (behalve als de content door de gebruiker wordt gemaakt). 

U mag geen enkel deel van de content van onze App of Documentatie voor commerciële doeleinden gebruiken. 

Als u een deel van onze App of de Documentatie afdrukt, kopieert, downloadt, deelt of opnieuw plaatst in strijd met deze Voorwaarden, vervalt uw recht om onze App te gebruiken onmiddellijk en dient u, naar onze keuze, de gemaakte kopieën van het materiaal te retourneren of te vernietigen.

 

Door gebruikers gemaakte content wordt niet door ons goedgekeurd 

Deze App kan informatie en materialen bevatten die door andere gebruikers van de App zijn geüpload, waaronder profielfoto's en content in groepsuitdagingen. Deze informatie en materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De meningen die door andere gebruikers in onze App worden geuit, vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden.

 

Hoe u kunt klagen over content die door andere gebruikers is geüpload 

Als u wilt klagen over content die door andere gebruikers is geüpload, neem dan contact met ons op via https://salter.com/contact-us/.

 

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

 

Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies en voorzienbare schade die wij hebben veroorzaakt. Als we deze Voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor het door u geleden verlies dat, of de door u geleden schade die, het voorzienbaar gevolg is van het schenden van deze Voorwaarden door ons of ons nalaten om redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid te hanteren, maar we zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het voor de hand ligt dat het gaat gebeuren of als, op het moment dat u deze Voorwaarden aanvaardde, zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren.

 

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze niet wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, of voor fraude of een frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken.

 

Wanneer wij aansprakelijk zijn voor schade aan uw eigendommen. Als gebrekkige digitale content die wij hebben geleverd, schade toebrengt aan een apparaat dat of digitale content die aan u toebehoort, herstellen we de schade of betalen we u een schadevergoeding van maximaal £ 1.000. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis aan u aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct opvolgde of u niet beschikte over de door ons aanbevolen minimale systeemvereisten.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsverliezen. De App is voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de App gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van bedrijvigheid, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 

Beperkingen van de App en de Services. De App, de Documentatie en de Services worden uitsluitend verstrekt voor algemene informatie- en entertainmentdoeleinden. Ze bieden geen advies waar u op kunt vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van informatie die is verkregen via de App, de Documentatie of de Services.

 

Hoewel we redelijke inspanningen ondernemen om de informatie die wordt verstrekt door de App, de Documentatie en de Services bij te werken, doen we geen verklaringen, beloften of garanties, expliciet noch impliciet, dat dergelijke informatie juist, volledig of up-to-date is.

 

Maak een back-up van bij de App gebruikte content en gegevens. We raden u aan een back-up te maken van alle content en gegevens die in verband met de App worden gebruikt, om uzelf te beschermen in geval van problemen met de App of de Services.

 

Controleer of de App, de Documentatie en de Services voor u geschikt zijn. De App, de Documentatie en de Services zijn niet ontwikkeld om aan uw individuele vereisten te voldoen. Controleer of de faciliteiten en functies van de App en de Services (zoals beschreven op de site van de appstore waarop onze App als download beschikbaar is en in de Documentatie) aan uw vereisten voldoen.

 

We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die buiten onze macht liggen. Als onze verlening van de Services of onze ondersteuning van de App of de Services wordt vertraagd door een gebeurtenis die buiten onze macht ligt, nemen we zo snel mogelijk via e-mail contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen en ondernemen we stappen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat we het voorgaande doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico van aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om uw overeenkomst met ons te beëindigen.

 

We kunnen uw rechten op het gebruik van de App en de Services beëindigen als u deze Voorwaarden schendt

We kunnen uw rechten om de App en Services te gebruiken op elk moment beëindigen door per e-mail contact met u op te nemen als u deze Voorwaarden op een ernstige manier hebt geschonden. Als u kunt rechtzetten wat u hebt gedaan, bieden we u een redelijke gelegenheid om dit te doen. Wij beslissen of wat u hebt gedaan (of niet hebt gedaan) in strijd is met deze Voorwaarden.

 

Als we uw rechten om de App en Services te gebruiken, beëindigen: 

 • moet u alle door deze Voorwaarden gemachtigde activiteiten onmiddellijk stopzetten, inclusief uw gebruik van de App en eventuele Services;
 • moet u de App onmiddellijk van alle apparaten in uw bezit verwijderen en onmiddellijk alle exemplaren van de App die u hebt, vernietigen en aan ons bevestigen dat u dit hebt gedaan;
 • kunnen we op afstand toegang krijgen tot uw apparaten en de App ervan verwijderen en u geen toegang meer verlenen tot de Services; en
 • kunnen we uw account/profiel en gegevens uit onze systemen verwijderen.

 

We behouden ons het recht voor om rechtszaken tegen u aan te spannen en/of om juridische stappen tegen u te ondernemen. 

We kunnen alle informatie bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties waarvan we redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is.

 

Uw recht om uw gebruik van de App en de Services te beëindigen 

U kunt de App op elk gewenst moment van uw toestel verwijderen en de Service niet meer ontvangen. Uw toestel kan u vragen om de App en de gegevens die erop zijn opgeslagen, te verwijderen. Als u dit doet, kunnen de gegevens niet meer worden hersteld.

 

We kunnen deze Overeenkomst aan iemand anders overdragen 

We kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze Voorwaarden aan een andere organisatie overdragen. We stellen u hiervan altijd op de hoogte door u aan te schrijven op het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account in de App en we zorgen ervoor dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten uit hoofde van de overeenkomst.

 

U hebt onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen 

U mag uw rechten of plichten uit hoofde van deze Voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij daarmee schriftelijk akkoord gaan.

 

Geen rechten voor derden 

Uit deze Overeenkomst vloeien geen rechten krachtens de Britse Wet op derdenbedingen (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) voort op grond waarvan enige bepaling van deze Overeenkomst kan worden afgedwongen. Dat betekent dat dit een overeenkomst tussen u en ons is. Niemand anders kan deze overeenkomst afdwingen en geen van ons hoeft iemand anders om toestemming te vragen om deze te beëindigen of te wijzigen.

 

Als een rechtbank een deel van deze overeenkomst onwettig vindt, blijft de rest ervan van kracht 

Elk lid van deze Voorwaarden staat op zichzelf. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat één ervan onwettig is, blijven de overige leden onverminderd van kracht.

 

Zelfs als we niet meteen overgaan tot het afdwingen van deze overeenkomst kunnen we deze later nog steeds afdwingen

Zelfs als we niet meteen overgaan tot het afdwingen van deze overeenkomst kunnen we deze later nog steeds afdwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet wat u krachtens deze Voorwaarden moet doen, of als we niet meteen stappen tegen u ondernemen met betrekking tot het schenden van deze overeenkomst, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

 

Welke wetten op deze overeenkomst van toepassing zijn en waar u juridische procedures kunt instellen

Op deze Voorwaarden is het Engels recht van toepassing en u kunt gerechtelijke procedures met betrekking tot de producten aanhangig maken bij de Engelse rechtbanken. Als u in Schotland woont, kunt u rechtszaken met betrekking tot de producten aanhangig maken bij de Schotse of de Engelse rechtbanken. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u rechtszaken met betrekking tot de producten aanhangig maken bij de Noord-Ierse of de Engelse rechtbanken.

 

Alternatieve geschillenbeslechting 

Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten van een geschil bekijkt en het geschil probeert op te lossen, zonder dat u naar de rechter hoeft te stappen. Voor meer informatie over de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting kunt u contact met ons opnemen. Raadpleeg hiervoor 'Contact met ons opnemen (ook bij klachten)' (hierboven).

 

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van het proces voor alternatieve geschillenbeslechting, kunt u nog steeds juridische procedures instellen.

 

Beleid voor aanvaardbaar gebruik 

Dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik, dat deel uitmaakt van de Voorwaarden, beschrijft de contentnormen die gelden wanneer u content naar onze App uploadt, contact legt met andere gebruikers in onze App, een koppeling maakt naar onze App of op een andere manier met onze App communiceert.

 

Verboden gebruik 

U mag onze App niet gebruiken: 

 • op enige manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op enige manier die onwettig of frauduleus is of enig onrechtmatig of frauduleus doeleinde of effect heeft;
 • om minderjarigen op welke manier dan ook schade te berokkenen of dat te proberen;
 • om iemand te pesten, te beledigen, te intimideren of te vernederen;
 • om materiaal dat niet voldoet aan onze 'Contentnormen' (zie hieronder) te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken;
 • om ongevraagde of niet-toegestane reclame of buitensporig/onredelijk promotiemateriaal of enige andere vorm van een vergelijkbaar aanbieding (spam) te versturen of te doen verzenden;
 • om bewust gegevens te verzenden of materiaal te verzenden of te uploaden waarin virussen, Trojaanse paarden, wormen, time-bombs, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode is verwerkt of dat is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware negatief te beïnvloeden; of
 • om terroristische content te uploaden.

 

U gaat er ook mee akkoord: 

 • geen enkel onderdeel van onze App te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van deze Voorwaarden; en
 • het volgende niet te hinderen, te beschadigen, te verstoren noch er onbevoegde toegang toe te verkrijgen:
  • alle onderdelen van onze App;
  • alle apparatuur of netwerken waarop onze App is opgeslagen;
  • alle gebruikte software bij de levering van onze App; of
  • alle apparatuur of netwerken of software die het eigendom is van of wordt gebruikt door derden.

 

Interactieve services 

We kunnen van tijd tot tijd interactieve services op onze App verlenen, waaronder, maar niet beperkt tot, de mogelijkheid om een 'gebruikersnaam', profielafbeelding, de 'groepsnaam' en/of de 'naam van de uitdaging' te wijzigen of andere services zoals die van tijd tot tijd op de App worden aangeboden (Interactieve services).

Wanneer we een Interactieve service aanbieden, verschaffen we u duidelijke informatie over het soort aangeboden dienst en hoe u de Interactieve services kunt gebruiken. We kunnen filters toepassen om het gebruik van bepaalde woorden in de App te verbieden of te blokkeren. 

We houden geen toezicht in de App of een Interactieve service. We zijn niet verplicht toezicht te houden, controles uit te voeren of gesprekken te leiden op enige Interactieve service die we aanbieden op onze App en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor enig verlies dat of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van een Interactieve service door een gebruiker die onze Contentnormen schendt. Als u nog vragen hebt kunt u contact met ons opnemen (zie'Contact met ons opnemen (ook bij klachten)' hierboven).

Het gebruik van een van onze Interactieve services door een minderjarige is afhankelijk van de toestemming van de ouder of voogd. We wijzen ouders die hun kinderen toestaan een Interactieve service te gebruiken erop dat het belangrijk is dat ze met hun kinderen praten over online veiligheid. Minderjarigen die een Interactieve service gebruiken, moeten op de hoogte worden gesteld van de potentiële risico's. 

We slaan geen terroristische content op.

 

Contentnormen 

Deze Contentnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze App (Bijdrage) en op alle Interactieve services die eraan zijn gekoppeld. 

De Contentnormen moeten zowel naar de geest als naar de letter worden nageleefd. De normen gelden zowel voor elk onderdeel van elke Bijdrage als voor de gehele Bijdrage. 

Wij, Ultimate Products UK Limited, bepalen naar eigen inzicht of een Bijdrage in strijd is met de Contentnormen. 

Een Bijdrage moet: 

 • accuraat zijn (als er feiten worden vermeld);
 • echt uw overtuiging zijn (als er meningen worden vermeld); en
 • voldoen aan de wet die van toepassing is in Engeland en Wales en in het land waarin de Bijdrage is geplaatst. 

Een Bijdrage mag niet: 

 • lasterlijk zijn voor iemand;
 • obsceen, aanstootgevend, haatdragend of opruiend zijn;
 • bedoeld zijn om te pesten, te beledigen, te intimideren of te vernederen;
 • afbreuk doen aan de menselijke waardigheid;
 • seksueel expliciet materiaal promoten;
 • materiaal dat seksueel misbruik van kinderen bevat, omvatten;
 • geweld bevorderen;
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, etnische afkomst, religie of overtuiging, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevatten of bevorderen;
 • gedrag aanmoedigen dat schadelijk is voor de gezondheid of de veiligheid;
 • gedrag aanmoedigen dat zeer schadelijk is voor de bescherming van het milieu;
 • lichamelijk, geestelijk of moreel letsel toebrengen aan personen jonger dan 18 jaar;
 • inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon;
 • iemand waarschijnlijk kunnen misleiden;
 • inbreuk maken op enige wettelijke verplichting die aan een derde is verschuldigd, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsverplichting;
 • illegale content of activiteiten bevorderen;
 • de rechtbank minachten;
 • de privacy van anderen bedreigen, misbruiken of schenden dan wel ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • enige andere persoon waarschijnlijk intimideren, overstuur maken, in verlegenheid brengen, verontrusten of ergeren;
 • het doen lijken of u iemand anders bent of onjuiste informatie bevatten over uw identiteit of uw relatie met een ander persoon;
 • de indruk wekken dat de Bijdrage afkomstig is van Ultimate Products UK Limited (of een bedrijf in ons concern), als dit niet het geval is;
 • een partij aanbevelen, aanmoedigen of aansporen om enige onwettige of criminele handeling te plegen of hierbij te helpen, zoals (enkel als voorbeeld) een inbreuk op auteursrechten of computermisbruik;
 • een verklaring bevatten waarvan u weet of gelooft, of waarvoor u redelijke gronden heeft om aan te nemen, dat het publiek aan wie de verklaring is of wordt gepubliceerd deze verklaring waarschijnlijk opvat als een directe of indirecte aanmoediging of een andere stimulans voor het plegen van, voorbereiden van of aanzetten tot terrorisme;
 • iets bevatten wat we zouden kunnen beschouwen als een onredelijke mate van reclame of promotie voor diensten of weblinks naar andere sites of apps;
 • personen rechtstreeks ertoe aansporen om goederen of diensten te kopen of te huren op een manier die hun gebrek aan ervaring of goedgelovigheid uitbuit;
 • zulke personen rechtstreeks aanmoedigen om hun ouders of anderen ervan te overtuigen goederen of diensten te kopen of te huren;
 • het vertrouwen van zulke personen in ouders, leraren of anderen misbruiken; en
 • onredelijkerwijs zulke personen in gevaarlijke situaties laten zien.

 

U moet de functionaliteit van onze App gebruiken om aan te geven of, voor zover u weet of redelijkerwijs van u kan worden verwacht dit te weten, een Bijdrage reclame bevat.

 

Schending van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik 

Wanneer we van mening zijn dat dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik is geschonden, kunnen we maatregelen nemen die we gepast achten. 

Het niet naleven van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke schending van de Voorwaarden op grond waarvan u onze App, de Documentatie en de Services mag gebruiken en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze App, de Documentatie en de Services te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van enige Bijdrage die u naar onze App hebt geüpload;
 • u een waarschuwing geven;
 • juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de schending;
 • verdere juridische stappen tegen u; en
 • informatie aan wetshandhavingsinstanties bekendmaken waarvan we redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is of zoals wettelijk verplicht.

 

We sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle acties die we kunnen ondernemen in reactie op schendingen van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik. De mogelijk te ondernemen acties zijn niet beperkt tot de hierboven beschreven acties en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten. 

Neem contact met ons op via de gegevens die zijn vermeld onder 'Contact met ons opnemen (ook bij klachten)' (hierboven) als u vragen hebt of dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik verder wilt bespreken.